Suositeltava, 2020

Toimituksen Valinta

MVP

Määritelmä SQL

Mikä on SQL:

SQL on lyhenne sanoista " strukturoitu kyselykieli ", joka tarkoittaa portugalin kielellä Strukturoitu kyselykieli standardin kielen tiedonhallinnassa, joka on vuorovaikutuksessa päätietokantoihin relaatiomallin perusteella.

Jotkut tärkeimmistä SQL-järjestelmistä ovat: MySQL, Oracle, Firebird, Microsoft Access, PostgreSQL (avoimen lähdekoodin), HSQLDB (avoin lähdekoodi ja Java-kirjoitukset).

SQL-kieli syntyi vuonna 1974 ja se kehitettiin IBM Labs -liittymänä relaatiotietokannan hallintajärjestelmään (RDBMS), jonka nimi on SYSTEM R. Tämä järjestelmä luotiin 1970-luvun artikkelin perusteella, jonka on kirjoittanut Edgar F. Codd.

Muita tyylilajeja on syntynyt, mutta SQL on tullut laajimmin käytetty. Standardin luominen SQL: lle tehtiin vuonna 1986 American National Standard Institute (ANSI) ja vuonna 1987 Kansainvälinen standardointijärjestö (ISO).

SQL on olennaisesti julistava kieli. Tämä tarkoittaa sitä, että ohjelmoija tarvitsee vain ilmoittaa, mihin tarkoitukseen RDBMS suorittaa.

Jotkin keskeiset SQL-komennot datan käsittelyä varten ovat: INSERT, SELECT, UPDATE, DELETE. SQL mahdollistaa myös taulukkojen välisten suhteiden luomisen ja tietojen käytön valvonnan.

Suosittu Luokat

Top