Suositeltava, 2020

Toimituksen Valinta

Määritelmä Toyotism

Mikä on Toyotism:

Toyotismo on teollisen tuotannon malli, jonka tavoitteena on joustavan kertymisen periaate, välttäen pääasiassa jätteet koko prosessin ajan.

Toyota-tuotantojärjestelmänä tunnetaan myös Toyotismia Toyota Motorsin autotehtaiden luomisen aloitteesta Eiji Toyodan ja Taiichi Ohnon aloitteesta.

Taiichi Ohno vasemmalla ja Eiji Toyoda oikealla.

Toisen maailmansodan päätyttyä syntynyt Toyotismi syntyi Japanissa sopeutumaan maan todellisuuteen, jolla oli paljon pienempi markkina kuin amerikkalaisella ja eurooppalaisella, joka työskenteli Fordismin pohjalta.

Koska filosofiana on "kaikkien jätteiden täydellinen hävittäminen", toyotismin käsite perustuu tarpeelliseen tuotantoon, eli se tuottaa tietyn tuotteen markkinakysynnän mukaan.

Toyotismista tuli suosittu ja levinnyt eri puolille maailmaa 1970-luvulta lähtien, mikä johtui pääasiassa uusliberalismin noususta, kun kapitalistinen järjestelmä alkoi etsiä uusia tuotantomuotoja.

Toyotismia voidaan integroida sosiologian tai historian testeihin, kun niitä lähestytään ja julkisia tutkimuksia tehdään.

Lue lisää neoliberalismin merkityksestä.

Toyotismin ominaisuudet

  • Se sai voimaa maailmassa syntyneiden uusliberaalisten ihanteiden välttämättömyyden ansiosta;
  • Joustava koneistamisjärjestelmä eli jätteitä tai monia varastoituja tuotteita ei ole;
  • Pätevät ja monitoimiset työntekijät, jotka on koulutettu työskentelemään useissa tuotantoprosessin vaiheissa;
  • Visuaalisen ohjauksen käyttö kaikkien tuotantovaiheiden seurantaan ja ohjaukseen ( Kanbanin menetelmä);
  • Kokonaislaatu; kaikissa tuotantoprosessin vaiheissa oli noudatettava tiukkaa laadunvalvontajärjestelmää;
  • Just in Time - järjestelmä, joka auttaa vähentämään jätettä, koska tuotteet on tuotettu tarvittavassa ajassa ja markkinoiden palvelemiseksi tarvittavalla määrällä;
  • Markkinatutkimuksen toteuttaminen tuotteiden mukauttamiseksi kuluttajien tarpeisiin;

Lisätietoja Just in Time- ja Kanban-merkityksistä.

Toyotismin edut ja haitat

Katso alla Toyotismin tärkeimmät edut ja haitat.

eduthaitat
Vähemmän työvoimaa tarvitaan tekniikan kehittyessä.Työllisyyden väheneminen ja sen seurauksena työttömyyden kasvu.
Tuotanto vastaa kysyntää ja välttää jätteet.Tuotteita ei ole aina varastoitu.
Osaava työvoima; tuotteiden korkeaa laatua.Tuotannon viivästyminen, joka voi aiheuttaa tuotteen viivästymisen kuluttajalle.

Toyotismi, Fordism ja Taylorism

Toyotismi, Fordismi ja Taylorism ovat kolme erilaista teollisuustuotannon muotoa, joita käytetään kapitalismissa.

Taylorism on eräänlainen teollinen tuotanto, joka käyttää erilaisia ​​tekniikoita työvoiman optimoimiseksi maksimoimalla kunkin työntekijän potentiaali.

Taylorism ja Fordism työskentelevät massatuotannon kanssa, toisin kuin Toyotism, joka valitsee monipuolisen tuotannon ja pienissä erissä.

Toyotismi koostuu teollisesta tuotantotavasta, joka vastustaa monin tavoin taylorismia ja Fordismia, joista tärkein on tuotannon joustavuus.

Tärkeä ero Toyotistan mallin ja Fordista- ja Taylorista-mallien välillä on työvoiman vastuulla ja koulutuksella. Työntekijöiden, jotka työskentelevät Toyotistan menetelmällä, on oltava tietoisia kaikista tuotantoprosessin vaiheista suorittamalla moniajo.

Toisaalta Fordist-mallin ja Taylorist-mallin alaisuudessa työskentelevät työntekijät rajoittuvat vain yhteen yksinoikeuteen, ja sen on suoritettava se toistuvasti.

Fordist-järjestelmässä ei ole tarvetta palkata päteviä ammattilaisia. Toisaalta tämä on olennainen edellytys Toyotistan järjestelmälle.

Lue lisää Fordismin ja Taylorismin merkityksestä.

Suosittu Luokat

Top